ଉନ୍ନତ କେରମକ ଉପର ଟ୍ୟାବଗୁଡିକ & ପରଠାରୁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ରୋଷେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦକ | 1996

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 1
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 2
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 3
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 4
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 5
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 6
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 1
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 2
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 3
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 4
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 5
Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 6

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ

ଅନୁସନ୍ଧାନ

ସଂଲଗ୍ନକ


ସାଧାରଣ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ସିରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯନ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, କାର୍ଯ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି |


ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଏହାର ଚାପ କିମ୍ବା ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ | ଭାରୀ ଭାର କିମ୍ବା ଓଜନ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାବେଳେ ଏହା ଆକୃତିର ବାହାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ |


ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପାଇବାରେ ଉତ୍ପାଦ ସଫଳ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ପ୍ରୟୋଗ ଆଶା ଅଛି |


ସେରାମିକ୍ / ପର୍ସେଲେନ ସ୍ଲାବ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ |

ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ସିରାମିକ୍, କାଠ ଏବଂ କାଚ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପାଗ ଅଟେ | & UV ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ସୂଚକ ।


Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 7

BKX01

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 8

BKX-02

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 9

BKX-03

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 10

BKX-C07

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 11

BKX-C09

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 12

BKX-C14

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 13

ଆଲମିନିମ ସାରଣୀ ଆଧାର

ଟାଇଗର ପାଉଡର-ଆବୃତ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୋଡ, କ୍ଷୟ, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ |

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 22

BKX-A-01

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 23

BKX-A-02

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 24

BKX-A-03

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 25

BKX-A-04

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 26

BKX-A-05

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 27

BKX-A-06

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 28

BKX-A-07

ଅଗ୍ରସର ହସ୍ତାକ୍ଷର OEM/R &D ଡିସ୍କ ସ୍କ୍ରିୟ  
BK CIANDRE ର ନିଜସ୍ୱ ବୃତ୍ତିଗତ ଆସବାବପତ୍ର ଡିଜାଇନର୍ ଦଳ ଏବଂ ବିକାଶ ଦଳ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ କେବଳ ଅନେକ OEM ଡିଜାଇନ୍ ଅର୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଉତ୍ପାଦର ଦୃଶ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗଠନ R କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଏ | &D ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ।


ସଂଲଗ୍ନକ ଗୁଣଧର୍ମ


ସିରାମିକ୍ ଟେବୁଲର ଏକ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଚାଇନାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ |


ବର୍ଷର ବିକାଶ ପରେ ସେରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରେ |


ଆମର କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ environmental ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ | ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଲାଭଜନକ ସର୍କୁଲାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିଜାଇନ୍ରେ ସର୍କୁଲାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏକତ୍ର କରୁ |


ଉତ୍ସ ବିବରଣୀ


ଦ୍ produced ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସିରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ |ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରୟୋଗ


ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ସେରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |


ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏକ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |ଉତ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ


ଅନ୍ୟ ସିରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ତୁଳନାରେ, ଉତ୍ପାଦିତ ସେରାମିକ୍ ଟେବୁଲରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୁବିଧା ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି |ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡିକ


ଆମର କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବୁ understanding ାମଣା ରଖିଛନ୍ତି | ଅଧିକନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଦୃ strong ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରି ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ ପାରଙ୍ଗମ |


ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ମାନବିକ ସେବା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତିଗତତା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରେ |


ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା 'ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ' ବ୍ୟବସାୟ ଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କରିବ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ 'ସମୟ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି, ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିନବ, ଆଗକୁ ବ ge ଼ିବା' ର ଆତ୍ମାକୁ ଆଗକୁ ବ .ାଇଥାଉ | ଆମେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅପ୍ଟିମାଇଜଡ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ଗଭୀର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିକାଶ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଜାତୀୟ ନେତା ହେବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ |


ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶ ହୋଇଆସୁଛି |


39; ବଜାରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଭୋଗ କରେ | ସେଗୁଡିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ବ foreign ଦେଶିକ ବଜାରରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ |


ଆକାର

Ceramic ୱିଣ୍ଡର ବଡ଼ କରନ୍ତୁ 29
mm (ଲମ୍ବ x ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା) ଇଞ୍ଚ (ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ x ମୋଟେଇ x ଉଚ୍ଚତା)
ডায়া:800*740
ডায়া:700*740

31*30
27*30

ବର୍ଣ୍ଣନା

ବ୍ରାন্ডName

BK CIANDRE

ଆକାରName

ডায়া:800*750 mm.   ଡିଆName:700 *750 ମେମ

ନିୟମ ସର୍ଭର  

ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍, 3D ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ |

ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍, ହୋଟେଲ୍, ଭିଲ୍ଲା, ବାହ୍ୟ, ପାର୍କ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ |

ପୃଷ୍ଠାଗୁଡିକ

ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଟ୍, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ସଫା କରିବା ସହଜ, ପ୍ରାଧିକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ |

ସାଧନ

ସେରାମିକ୍ / ପର୍ସେଲେନ ସ୍ଲାବ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବେସ୍ |

ରଙ୍ଗName

ବିକଳନ

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟComment

ଜମା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଦିନ |

ଗୁଣଧର୍ମ ନିୟମିତ

ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100% ଯାଞ୍ଚ |

ସଂଲଗ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭର

OEM ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱାଗତ! ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା |

 

ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |
କ data ଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ |
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଦିଅ |
we welcome custom designs and ideas and is able to cater to the specific requirements. for more information, please visit the website or contact us directly with questions or inquiries.
BK CIANDRE ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସିରାମିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର R | &D ସମାଧାନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ |
ସ୍ମାରକପତ୍ର କରନ୍ତୁ
ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ |
ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ
ଆঞ্জେଲା ପେଙ୍ଗName
+86 135 9066 4949
କାର୍ଯ୍ଯା ଠିକଣା : ନାହିଁ 7 ବୋଇ ଇଷ୍ଟ ରୋଡ୍, ନାନହାଇ ଜିଲ୍ଲା, ଫୋଶାନ୍ ସିଟି, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶ |
କାର୍ଯ୍ଯ ଠିକଣା : ରୁମ୍ 815, ବିଲଡିଂ T9, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍, ୱାଙ୍ଗଚା ଟାଉନ୍, ଚାନ୍ ଚେଙ୍ଗ୍ ଜିଲ୍ଲା, ଫୋଶାନ୍ ସିଟି, ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶ, ଚୀନ୍ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
କପିରାଇଟ୍ © 2022 ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ BKX ସ୍ମାର୍ଟ ଫର୍ନିଚର୍ କୋ, ଲିମିଟେଡ୍ | | ସାଧନ
ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ |
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.