ਉੱਚ- ਅੰਡ ਸੀਰਾਮਿਕ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲName & ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਕਿਚਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 1996

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 1
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 2
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 3
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 4
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 5
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 6
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 7
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 8
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 9
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 10
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 11
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 12
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 13
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 14
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 15
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 1
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 2
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 3
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 4
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 5
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 6
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 7
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 8
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 9
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 10
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 11
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 12
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 13
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 14
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 15

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ

ਪੜਤਾਲ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਭ


· ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।


· ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਇਸਦੀ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਜਾਂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।


· ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।


ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਕਨੀਕ
ਕੱਟਣ, ਕਿਨਾਰੇ, ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.
100% ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ.

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 16ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 17
 
ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਹਲਕੀਤਾ, ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ: ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਕੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 18
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 19
 
BK CIANDRE ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਟੌਪ ਕਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸਲੈਬ ਬ੍ਰਾਂਡ (ਨਵਾਂ ਪਰਲ, ਗੋਲਡਮੇ, ਸ਼ੂਈਹੁਇਟੈਕ) ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਲੈਮੀਨਮ ਸਿਰੇਮਿਕ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਟਲੀ ਲੈਮੀਨਾਮ ਜਾਂ ਸੈਕਮੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ।
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 20
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 21
 
ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਟੇਬਲ ਬੇਸ ਦੇ 5 ਮਾਪ ਵਿਕਲਪ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਊਡਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਰੰਗ. ਟੇਬਲ ਬੇਸ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
 
ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 22

ਸੇਰਾਮਿਕ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇName

ਵਸਰਾਵਿਕ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.  

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 23

BKX01

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 24

BKX-02

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 25

BKX-03

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 26

BKX-C07

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 27

BKX-C09

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 28

BKX-C14

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 29

ਐਲੂਮੀਨਮ ਟੇਬਲ ਬੇਸ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਟੇਬਲ ਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 38

BKX-A-01

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 39

BKX-A-02

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 40

BKX-A-03

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 41

BKX-A-04

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 42

BKX-A-05

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 43

BKX-A-06

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 44

BKX-A-07

ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ OEM/R &D ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਮਰੱਥਾ  
BK CIANDRE ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ OEM ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,   ਪਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਤਰ ਆਰ &ਡੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਬੀ.ਕੇ. ਸਿਆਂਡਰੇ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਰਨੀਚਰ ਆਰ & D ਹੱਲ਼ ਪਰੋਵਾਇਡਰ ।


ਕੰਪਨੀ ਫੀਚਰ


· ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


· ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਡ੍ਰਿਊਸ਼ਨ ਆਰਜ਼ੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।


· ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਅੰਤਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ!


ਪਰੋਡੈਕਟ ਵੇਰਵਾ


ਅੱਗੇ, ਵਸਰਾਵਿਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ.ਪਰੋਡੱਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ


ਵਸਰਾਵਿਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.


ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਪਰੋਡੱਕਟ ਤੁਲਨਾ


ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਟਾਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਲਾਭ


ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ।


ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।


ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 'ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ' ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਵਿਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਮਾਪ

ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੌਪ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬਲਕ ਖਰੀਦੋ 45
ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉਚਾਈ) ਇੰਚ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉਚਾਈ)
1600x800x740
1800x900x740
2350x1000x740
2800x1100x740
3150x1200x740
64x32x29.6
72x36X29.6
94X40x29.6
112x44x29.6
126x48x29.6

ਵੇਰਵਾ

ਬਰੈਂਡ

BK CIANDRE

ਸਾਈਜ਼

1600x800x740 ਮੀਮੀ / 64x32x29.6 ਇੰਚ
1800x900x740mm / 72x36X29.6 ਇੰਚ
2350x1000x740mm / 94X40x29.6 ਇੰਚ

2800x1100x740mm / 112x44x29.6 ਇੰਚ
3150x1200x740mm / 126x48x29.6 ਇੰਚ

ਵਰਤੋਂ

ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ, ਹੋਟਲ ਵਿਲਾstar name

ਲਾਭ

ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲਾਸ ਏ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਮੱਗਰੀ

ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਚੱਟਾਨ ਟੇਬਲ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪੈਰ

ਰੰਗ

ਉਤਪਾਦ ਰੰਗ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ

ਡਿਲਵਰੀ ਸਮਾਂ

ਬਾਰੇ 2 0 - 2 ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ

ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਨਿਰੀਖਣ

ਮੇਲ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ

OEM ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬਿਲਟ ਸੁਆਗਤ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ 3-5   ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ
we welcome custom designs and ideas and is able to cater to the specific requirements. for more information, please visit the website or contact us directly with questions or inquiries.
BK CIANDRE ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਰੇਮਿਕ ਟੇਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫਰਨੀਚਰ ਆਰ &ਡੀ ਹੱਲ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ.
ਮੈਂਬਰੀ
Subscribe ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ
ਐਂਜਲਾ ਪੈਂਗ
+86 135 9066 4949
ਫੈਕਟਰੀਆ ਐਡਰੈੱਸ : ਨਹੀਂ । 7 ਬੋਆਈ ਈਸਟ ਰੋਡ, ਨਨਹਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਫੋਸ਼ਨ ਸਿਟੀ, ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਆਫਿਸ ਐਡਰੈੱਸ : ਕਮਰਾ 815, ਬਿਲਡਿੰਗ T9, ਸਮਾਰਟ ਨਿਊ ਟਾਊਨ, ਝਾਂਗਚਾ ਟਾਊਨ, ਚੈਨ ਚੇਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਫੋਸ਼ਨ ਸਿਟੀ, ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਚੀਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2022 ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ BKX ਸਮਾਰਟ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰ., ਲਿ. | ਸਾਈਟਪ
ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.